Hi, How Can We Help You?

Vilma Çela

Vilma Çela

Lawyer

01.09.2015 – Në vazhdim

Specialiste e Zyrës Rajonale Tiranë
Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA)

Korrik 2014 – Dhjetor 2014

Juriste
Hartuese e akteve të ndryshme ligjore
AL-Fam sh.p.k

Shkurt 2013 – Janar 2014

Specialiste
Hartuese e akteve të ndryshme ligjore
Komisioneri Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale
Drejtoria e Çështjeve Procedurale Ligjore dhe Marrëdhënieve me Jashtë

Mars 2012 – Shtator 2012

Juriste
Hartuese e akteve të ndryshme ligjore
Energy Development Group Sh.A, Tiranë

Korrik 2011 – Tetor 2011

Administratore Sociale
Hartuese e akteve të ndryshme ligjore
Njësia Bashkiake nr. 3 , Tiranë

2007 – 2011

Jurist, Diplomuar me Diplomë “Master Shkencor” , Nota mesatare 9.7
Mbrojtje e Diplomës me punimin “Dimensione te politikave social-juridike te Bashkimit Evropian”,
fusha e së drejtës civile, vlerësuar me notën 10
Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës
Maj 2013

Avokate
Dhoma Kombëtare e Avokatëve, Tiranë