Hi, How Can We Help You?

Dr. Radovan Çela

Dr. Radovan Çela

Lawyer

Tetor 2004-Dhjetor 2005

As/Avokat
Sherbime Ligjore,Hartimi i Opinioneve Ligjore,Kontratave dhe Mbrojtjeve Ligjore, Konsulece Ligjore,Perfaqsim Ligjor ne Administrate dhe Gjykate
Zyre Avokati,Tirane

2006-2007,2013-20017

Pedagog i Jashtem ne Fakultetin e Drejtesise per te Drejten Civile
Pergatitje e temave te Seminareve,zhvillimi dhe drejtimi i tyre
Fakulteti i Drejtesise,Universiteti i Tiranes
Veprimtari Akademike-Mesimdhenese

Prill 2006-Dhjetor 2007

Specialist Jurist
Shqyrtimi i dokumentacionit ligjor ne fushen e ndertimit dhe urbanistikes
Drejtoria e Policise se Ndertimit
Kontrolli dhe Disiplinimi i Punimeve ne Fushen e Ndertimit dhe Kontrollit te Territorit
Janar 2008-Tetor 2008 dhe Nentor 2009-Shkurt 2011

Inspektor- Jurist
Kontrolli dhe Disiplinimi i Punimeve ne Fushen e Ndertimit dhe Kontrollit te Territorit,si dhe kontroll te Inspekoriateve prane Bashkive, Komunave dhe Qarqeve
Inspektoriati Ndertimor e Urbanistik Kombetar
Representative of the “European University of Tirana” in the Education and Career Fair in Kosovo and conference organizer.
Tetor 2008-Nentor 2009

Drejtor Dege
Kontrolli dhe Disiplinimi i Punimeve ne Fushen e Ndertimit dhe Kontrollit te Territorit,si dhe kontroll te Inspekoriateve prane Bashkive, Komunave dhe Qarqeve
Inspektoriati Ndertimor e Urbanistik Kombetar, Dega Vlore

Dhjetor 2011-Korrik 2012

Specialist-Jurist
Shqyrtim i dokumentacionit ligjor per shpronesimin e rrugeve kombetare
Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve
Dretoria e Shpronesimeve

Korrik 2012 Nentor 2015

Specialist-Jurist
Shqyrtimi i dokumentacionit ligjor te aplikimeve per zhvillim dhe ndertim ne fushen e urbanistikes
Bashkia e Tiranes
Shqyrtimi i Aplikime

Tetor 2000-Korrik 2004

Jurist
Trashegimia me Testament ne te Drejten Nderkombetare Private
Fakulteti i Drejtesise, Universiteti i Tiranes

Dhjetor 2009-Tetor 2011

Master i Nivelit te Dyte, E Drejte Civile
Garancite Juridike te se Drejtes per Pune
Fakulteti i Drejtesise, Universiteti i Tiranes

Prill 2007

Avokat
Dhoma Kombetare e Avokatise Tirane

2014-2016

“Doktor”, E Drejte Civile
Garancite Juridike te se Drejtes per Pune
Fakulteti i Drejtesise, Universiteti i Tiranes

Prill 2004

E Drejta e Biznesit
Fakulteti i Drejtesise,Universiteti i Tiranes dhe FEER
Certifikate e Kredituar

Gusht- Shtator 2004

Njohja me Veprimtarine ne Administraten Publike
Departamenti i Administrates Publike dhe Fondacioni Danida
Certifikate

Korrik 2004

Zbatimi i Kodit te Familjes nga Noteret
USAID dhe Dhoma Kombetare e Noterise
Certifikate

Maj 2008

Hartimi dhe Perafrimi i Legjislacionit
Instituti i Trajnimit te Administrates Publike
Certifikate