Hi, How Can We Help You?

Alger Osmani

Alger Osmani

Alger Osmani

Lawyer

Arsimimi:

Janar 2017: Çertifikuar si avokat nga Dhoma Kombetare e Avokatise Shqipëri.

Tetor 2015 – Korrik 2016 – Shkolla e avokatise Dhoma Kombetare e Avokatise

Shqipëri.

2/22/2016 – 6/28/2016: Kurs pasuniversitar “Vlerësues dhe investues i pasurive të

paluajtshme”

2013 –Mars 2015: Master profesional civil ne Universitetin e Tiranes fakulteti Juridik

2009 – 2013: Bachelor dega Juridik, Universiteti i Tiranes, Fakulteti Drejtesise.

1998-1999: Kolegji "North East London" England – mesim i gjuhes angleze

1992-1996: Shkolla e Mesme e Pergjithshme "Muhamet Kondi," Poliçan, Skrapar.