Hi, How Can We Help You?

GENTIAN ARAPI

GENTIAN ARAPI

Lawyer

2009 – në vazhdim

Keshilltar Ligjor
Për cështjet e udhëheqjes kolektive të grave për të arritur të drejtat e njeriut shendet , siguri , dinjitet , liri , drejtësi dhe paqe .
Studio ligjore Shoqatë Kristiane e Grave Shqiptare
Shoqatë & Studio Ligjore

2008 – 2012
Shef i departamentit gjyqësor dhe ekspert në cështjet e arbitrazhit
Partner i Vasiu & Associates
Shoqatë Avokatie
Privat

2009 – 2011
Konsulent Juridik dhe përfaqësues i shoqatës në marredhëniet me palët e tjerat në fushën e parandalimit të HIV / AIDS dhe të trajtimit të fenomenit të drogës në Tiranë dhe rrethe.
Shoqatë “AKSION PLUS“

2009 – 2011
Kontribut në aktivitetet e rëndësishme të Këshillit Rinor Shqiptar “KRSH“ Ditën e Rinisë dhe Tirana International TIFF. 2010 – 2011 . Kontribut në finalizimin e nismave ligjore , akademike dhe edukuese në fushën e rinisë si dhe ngritja e Qendrës Rinore Tiranë , krijimin e Zyrës së Dokumentacionit Rinor. Draftimin e një Ligji për Vullnetarizimin në Shqipëri dhe informacionin e qytetarëve mbi procesin e Liberalizimit të Vizave .
Këshilltar në Tryezen e ngritur nga Kuvendi i Shqipërisë për reformimin e Sistemit Zgjedhor ndërmjet Pozitës – Opozitës dhe shoqërise Civile , si përfaqësues i Këshillit Rinor Shqiptar

2009 – 2011
Këshilltar
Trajtimin e ankesave të konsumatorëve . Këshilltar në cështjet e analizimit të kontratave dhe draft kontratave standart në fushën e energjisë , ujit , telefonisë etj. Koordinator i aktiviteteve të ndryshme të ZMK në lidhje me ndërgjegjësimin dhe edukimin e konsumatorëve.
Shoqata për Mbrojten e Konsumatorëve, ZMK Tiranë

Tetor 2012 –Qershor 2013
Drejtor i Burimeve Njerëzore dhe Edukimit
Përgjegjës për mbarëvajtjen e punëve juridike në drejtorinë e burimve njerëzore
QSUT Tiranë

Tetor 2013 – Mars 2014
Drejtor i Burimeve Njerëzore
Përgjegjës për mbarëvajtjen e punëve juridike në drejtorinë e burimeve njerëzore
Filiali Qendra Tranzite

Mars 2014 – 31 Korrik 2015
Drejtor i Filiali Qendra Tranzit
Ekzekutiv
Posta Shqiptare sh.a
Sh.a

3 Gusht 2015 – 24 Nentor 2017
Administrator i Njësisë Administrative 11 , Tiranë
Administrator
Bashkia Tiranë

03.03. 2015
Pajisur me Certifikate Sigurie DSIK

27.03-27.06 2014
Diplome Menaxhimi

Menaxhim i Larte, Rrisku i menaxhimit te biznesit dhe komunikimi,Menaxhimi financiare dhe kontrolli. WIFI,WKO

Nëntor 2013 – në vazhdim
Doktorant E Drejte Publike UET

25/10/2013
Avokat
Mbulim dhe përfaqësim i çështjeve gjyqësore

Dhoma Kombëtare e Avokatisë
Avokat

Qershor 2011

Master Shkencor “E Drejtë Civile“, Fusha Ligjore

Korrik 2009
Jurist, Shkenca Juridike

Qershor 2017

Trajnim me teme Procesi i Vleresimit te Rezultateve ne Pune te Nepunsave Civil.

Maj 2017

Trajnim me teme: Buxhetimi Gjinor.

Shkurt 2017

Trajnim me teme: Ligji Nepunesit Civil

Gusht 2017

Trajnim me teme:Prezantimi me Bashkine e Tiranes
Mars 2017

Trajnim me teme: Eficenca e Energjise Elekktrike

Shtator 2017

Trajnim me teme: Perfshirja Sociale e te Moshuarve

Korrik 2016

Titulli: Nderi i Shoqates BPPSH, dhene nga Shoqata Bashkimi i Pergjitheshem i Pensionisteve te Shqiperise
Maj 2017

Titulli: Mirenjohje e Qarkut Tirane, dhene nga Keshilli i Qarkut Tirane.