Intellectual Property

Pronësia Intelektuale

Autorët e punëve të ndryshme të artit, letërsisë, kulturës, filmit, shfaqeve muzikore, arkitekturale, etj, do të gjejnë tek ne, këshillim ligjor në mbrojtjen e të drejtave të krijimeve intelektuale t

Read More
Bank Law

E Drejta Financiare

Këshillimi mbi legjislacionin bankar dhe atë financiar është me interes të madh për të gjitha subjektet, qoftë individ, persona fizik apo subjekte ligjore, përsa kohë që kjo fushë ligjore lidhet dhe

Read More
Commercial Law

E drejta Tregtare

Në fushën e ligjit tregtar, kompanitë e huaja do të gjejnë tek Firma Ligjore Çela dhe Bashkëpunëtorët këshillim lidhur me projekt-ligjet për Aktet Nënligjore dhe Aktet e Korporatave dhe zbatimin e p

Read More
1 2