Civil Law

Ligji Civil

Që nga fillimi i aktiviteteve të  “Studios Ligjore Çela & Bashkëpunëtorët”, çështjet brenda kuadrit të ligjit civil kanë qenë esenciale për aktivitetin e firmës ton

Read More
Real Estate

E Drejta e Pronës

Gjatë kalimit të viteve, pasuritë e paluajtëshme të shtetasve Shqiptarë kanë qenë subjekt i regjimeve të shumta dhe të ndryshme politike dhe ekonomike, duke mohuar si pasojë pronarët ligjorë të vërte

Read More
Employment Law

Ligji i Punësimit

Në kuadrin e kësaj fushe, ndihma dhe mbështjetja jonë i ofrohet klientave tanë kryesisht në draftimin e kontratave të punësimit individual apo kolektiv, draftimi i rreg

Read More
Family Law

E Drejta Familjare

Në fushën e së drejtës familjare, kemi eksperiencë lidhur me egzekutimin e proçedurave ligjore të shumta mbi proçesin e adoptimit, ndihmës ligjore dhe përfaqësimit në gjykata për mosmarrëveshjet që k

Read More
Administrative Law

Ligji Administrativ

Në kuadrin e kësaj fushe, firma jonë i ofron klientave tanë përfaqësim ligjor për mosmarrëveshjet me institucionin administrativ shtetëror, duke ndërmarrë çdo veprim li

Read More
Criminal Law

E Drejta Penale

Ndonëse Firma Ligjore Çela & Bashkëpunëtorët nuk ka shumë kohë që ka punuar në këtë treg, anëtarët e saj kanë marrë përsipër çështje të ndryshme penale të një rëndësie të veçantë, ç’ka tregon

Read More
1 2