Hi, How Can We Help You?

E Drejta Penale

Criminal Law

E Drejta Penale

Ndonëse Firma Ligjore Çela & Bashkëpunëtorët nuk ka shumë kohë që ka punuar në këtë treg, anëtarët e
saj kanë marrë përsipër çështje të ndryshme penale të një rëndësie të veçantë, ç’ka tregon nivelin e lartë
profesional që ofron firma jonë. Objektivi kryesor në zgjidhjen e këtyre çështjeve është gjetja e zgjidhjeve
të efektshme brenda një periudhe të shkurtër kohore. Ne fokusohemi në ofrimin e një mbrojtje ligjore
serioze duke ndërmarrë gjithmonë veprime ligjore në funksion të mbrojtjes së të drejtave kushtetuese e të
tjera të ngjashme për klientat tanë, të përfaqësuar nga ne.

Share Post

About Lawyer

celalaw