Pse Studio Ligjore Çela & Bashkëpunëtorët?

Këshillim i vlefshëm kërkon thellim mendimi. Ne kushtojmë kohën e duhur për të kuptuar me saktësi punën e klientave tanë.

Çela & Bashkëpunëtorët është një firmë Shqiptare e specializuar me avokatë me seriozitet të lartë pune.
Ne sigurojmë këshillim me vlera të krijuara duke kombinuar njohuritë tona të thella të kuadrit ligjor në Shqipëri dhe botëkuptimin tonë të anës së punës për të gjitha çështjet. Ne besojmë që këshillimi i vlefshëm kërkon më shumë se thjesht një botëkuptim të çështjeve ligjore të kërkuara, si edhe gjithashtu ai kërkon njohuri lidhur me industritë e klientave tonë në një kontekst komercial.

why-us

Praktikat

Ligji Civil

Që nga fillimi i aktiviteteve të  “Studios Ligjore Çela & Bashkë...

E Drejta e Pronës

Gjatë kalimit të viteve, pasuritë e paluajtëshme të shtetasve Shqiptarë kanë qenë subjekt i regjimev...

Ligji i Punësimit

Në kuadrin e kësaj fushe, ndihma dhe mbështjetja jonë i ofrohet klie...

E Drejta Familjare

Në fushën e së drejtës familjare, kemi eksperiencë lidhur me egzekutimin e proçedurave ligjore të sh...

Ligji Administrativ

Në kuadrin e kësaj fushe, firma jonë i ofron klientave tanë përfaqës...

E Drejta Penale

Ndonëse Firma Ligjore Çela & Bashkëpunëtorët nuk ka shumë kohë që ka punuar në këtë treg, an...

Pronësia Intelektuale

Autorët e punëve të ndryshme të artit, letërsisë, kulturës, filmit, shfaqeve muzikore, arkitekturale...

E Drejta Financiare

Këshillimi mbi legjislacionin bankar dhe atë financiar është me interes të madh për të gjitha subjek...

E drejta Tregtare

Në fushën e ligjit tregtar, kompanitë e huaja do të gjejnë tek Firma Ligjore Çela dhe Bashkëpunëtorë...

Konsultë Falas